[Home] [Essential Data] [General Information] [Business & Economy] [Business Guide] [Who's Who] [Hall of Fame]
[Practical Information]
[Search this Site] [Add your Site] [Send Your Comments!] [Bookmark this Page] [Site map ]


[Romanians Abroad

[Republic of Moldova]

[Hot Subjects Forum

[Exchange rates

  [Stock Exchange

  [Capital Market]

[Weather]

[Free Email]

[Vote "Romania on Line" in]

[Webmaster!]


a candle for my son!

Cartea lunii aprilie la M.A.E. - volumul „Încă Polonia...”

 


Data: 22.04.2008

Volumul Încă Polonia...., publicat la Editura Colosseum şi semnat de prof. dr. Nicolae Mareş, fost diplomat în cadrul M.A.E., a fost lansat astăzi în cadrul programului Cartea lunii la M.A.E. Lucrarea este o culegere de consemnări şi analize istorice, diplomatice şi culturale ale autorului despre Polonia, apărute de-a lungul anilor în diverse publicaţii româneşti.

Alături de profesorul Nicolae Mareş, au fost prezenţi la lansare academicianul Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, prof. univ. dr. Constantin Geambaşu, şeful Catedrei de Limbi şi Literaturi Slave a Universităţii Bucureşti şi prof. univ. dr. Dumitru Preda, coordonatorul Direcţiei Originarii din România, din cadrul M.A.E. Au mai asistat personalităţi ale mediului academic, cultural, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Autorul, Nicolae Mareş, ne propune prin acest volum o „Românie polonă şi o Polonie română, care se interferează prin domeniul culturii”, a subliniat academicianul Mihai Cimpoi, adăugând că lucrarea are o importanţă deosebită deoarece scoate în evidenţă asemănarea dintre istoria şi cultura celor două ţări. Academicianul Cimpoi l-a felicitat pe Nicolae Mareş pentru „irezistibila pasiune pentru cultură”, pe care o transformă într-un principiu deontologic.

Profesorul universitar doctor Constantin Geambaşu a felicitat, la rândul său, autorul şi a precizat că Nicolae Mareş este singurul polonofil care a lucrat cu eficienţă pe două fronturi: cel diplomatic şi cel cultural. Constantin Geambaşu a arătat că valoarea lucrării rezidă şi din realizarea cronologiei evenimentelor culturale româneşti în Polonia şi reciproc. Profesorul Geambaşu a remarcat simetria celor două culturi, surprinsă de Nicolae Mareş în cartea sa prin prisma a două paradoxuri: latinitatea României cu începuturi de scriere slavă şi apartenenţa slavonă a Poloniei cu o evoluţie latină, prin opţiunea religioasă.

Dumitru Preda, coordonatorul Direcţiei Originarii din România, din cadrul M.A.E, a subliniat rolul pe care diplomaţia îl poate juca în cunoaşterea altor ţări. Volumul lui Nicolae Mareş, a arătat Dumitru Preda, este o invitaţie la meditaţie asupra a ceea ce avem de făcut în viitor pentru o mai bună înţelegere a istoriei şi a raporturilor bilaterale dintre cele două ţări, precum şi dintre România şi alte state.

***

Informaţii de background

În volumul Încă Polonia... autorul prezintă materialele pe care le-a scris şi publicat, de-a lungul anilor, în diferite publicaţii româneşti, toate consacrate Poloniei, artei şi literaturii acestei ţări, prezenţelor culturale reciproce în cele două spaţii, precum şi raporturilor bilaterale.

Autorul doreşte ca prin această lucrare să contribuie la o mai bună cunoaştere reciprocă între cele două ţări şi să prezinte câteva reflecţii asupra evoluţiilor actuale din Polonia.

Volumul introduce în circuitul ştiinţific o culegere de consemnări şi analize istorice, diplomatice şi culturale evocate prin prisma unui polonofil şi diplomat, care promovează importanţa cunoaşterii şi înţelegere a raporturilor bilaterale pentru cele două ţări, în primul rând pentru istoricii şi diplomaţii români.


Programul „Cartea lunii la M.A.E.”, iniţiat în 2005, îşi propune să sporească gradul de vizibilitate a unor cărţi emblematice, prin generarea unui cadru de comunicare şi de dialog între mediile academice, culturale, ştiinţifice, diplomatice şi societatea civilă din România.

 

Click Here!
Email Login
Password

New users sign up!

   Search this site or the web  
 
  Site search Web search          powered by FreeFind

Copyright © 2000-2015 Ronline.Net. Last modified: January 15, 2015
webmaster@romania-on-line.net