[Home] [Essential Data] [General Information] [Business & Economy] [Business Guide] [Who's Who] [Hall of Fame]
[Practical Information]
[Search this Site] [Add your Site] [Send Your Comments!] [Bookmark this Page] [Site map ]


[Romanians Abroad

[Republic of Moldova]

[Hot Subjects Forum

[Exchange rates

  [Stock Exchange

  [Capital Market]

[Weather]

[Free Email]

[Vote "Romania on Line" in]

[Webmaster!]


a candle for my son!

Dr. Georgeta Dan-Spânoiu
Cercetator stiintific, doctor in psihologie

Studii

 • Absolventa a Facultatii de Pedagogie si Psihologie, Universitatea Bucuresti
 • 1970 - devine Doctor în Psihologie

Cariera Profesionala

 • dupa absolvire, încadrata Asistent Universitar la Facultatea de Pedagogie si Psihologie, Universitatea Bucuresti, timp de sapte ani
 • optand pentru cercetare, a dat concurs la Institutul de Psihologie al Academie Române, unde a lucrat timp de 25 de ani, parcurgâmd toate treptele de calificare, prin concurs – începând de la stagierat pâna la cercetator principal.  Seful sectiei de psihologie sociala
 • în 1982, impreuna cu alti colegi de la Institutul de Psihologie, a fost trimisa la “munca de jos” , ca muncitor necalificat, urmare persecutiilor politice la care a fost supusa pentru participarea la un experiment de meditatie transcedentala (experiment impus de conducerea partidului comunist, cu o decizie speciala, datata si înregistrata), in realitate, o cursa întinsa Institutului de Psihologie pentru a fi desfiintat, deoarece se efectuau cercetari care deranjau politicienii comunisti. Ordinul trebuia executat, pentru a nu fi trimisi la închisoare
 • personal, a lucrat ca ambalator de cravate, îm industria usoara
 • în anul 1982, a cerut pensionarea, înainte de termenul de vârsta, întrucât nu mai putea rezista fizic si mai ales psihic
 • pensionata cu functia de ambalator (?)
 • dupa revolutia din 1989, a fost angajata în învatamântul superior ca profesor la Universitatile UNEX Gh. Cristea, Universitatea Europa Ecor; Universitatea Titu Maiorescu; Universitatea Dacia
 • a predat cursuri de psihologie generala si psihologie sociala, precum si de psihanaliza si psihologie judiciara
 • in prezent, s-a retras din activitate, pentru a finisa mai multe lucrari începute cu mult timp înainte, in vederea tiparirii. Din pacate, neavând fonduri pentru publicare, e foarte probabil ca aceste lucrari sa ramâna ca manuscrise postume

Afilieri

 • membra a Asociatiei Internationale de Psihologie (cu sediul în Belgia)
 • membra a Asociatiei Internationale de Psihologie Sociala Aplicata

Premii si decoratii

 • 1972 - Premiul “Vasile Conta”, acordat de Acadenia Româna cu pentru contributia la studiul muncii industriale.(studiul despre femei)

Activitatea stiintifica

Participarea la reuniuni stiintifice

 • pâna în anul 1982 a participat la numeroase congrese si simpozioane internationale ( la Berlin, Copenhaga, Amsterdam, Budapesta)
 • trimisa în schimb de experienta la universitati din strainatate (Moscova, Leningrad, Cracovia). Cea mai consistenta experienta în domeniu o are în SUA, unde a efectuat un stagiu de specializare timp de sapte luni, câstigând concursul pentru o bursa oferita de IREX (1970-1971)

Conducatoare a numeroase lucrari de licenta

Lucrari publicate

carti de autor

 1. Relatiile umane în grupele de munca industriale. Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1971, 185 pag
 2. Factori obiectivi si subiectivi în integrarea profesionala a femeii. Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1974, 280 pag.
 3. Cunoasterea de sine si succesul, Bucuresti, Ed. Albatros,1980, 219 pag.

carti ca redactor principal

 1. Cunoasterea personalitatii elevului adolescent, Bucuresti, Ed. Didactica, 1951, 220 p.
 2. Relatia dintre motivatia pentru învatatura la elevul clasei a VI.a, Bucuresti, MEI, 1977, 220 p.
 3. Relatia dintre factorii de personalitate si randamentul scolar la elevul din clasa a VII. Bucuresti, MEI, 1978, 220 p.

carti in colaborare

 1. Psihologia muncii industriale, (coord. Al. Rosca), Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1967
 2. Laboratorul uzinal, (coord. T. Herseni), Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1969
 3. Industrializare si urbanizare; cercetari de psihologie concreta la Boldesti, (red. T. Herseni), Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1970
 4. Psihologia colectivelor de munca, Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1972
 5. Psihologia si viata, (Coord. A. Rosca), Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1969
 6. Culegeri de studii de psihologie. (lucrare colectiva), Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1962
 7. Tratat de psihologie a muncii.(coordonare colectiva), Bucuresti, Ed, Academiei, 1979

Studii publicate în reviste de specialitate între anii 1958 ?i 1986

 1. Observatii privind diferentierea sunetelor din cuvânt la începutul scolaritatii, Revista de psihologie, 1958, nr. 3
 2. Continutul intereselor la elevii adolescenti, Rev. de Psihologie, 1959, nr.2
 3. Despre conduita morala a elevilor adolescenti, Rev. de psihologie, 1962, nr.3.
 4. Unele aspecte ale reprezentarilor în activitatea de electromontaj, Rev de psihologie, 1963, nr.2
 5. Pregatirea adultilor pentru îndrumarea lecturii tineretului, Rev. Calauza Bibliotecarului, 1963, nr. 10
 6. Opinia elevilor adolescenti în problema necesitatii si eficacitatii sanctiunilor scolare, Rev de psihologie, 1964, nr.1
 7. Conduita morala a adelescentilor; inconsecvente si tulburari, Rev. de Pedagogie, 1964, nr.9
 8. Contributii la cunoasterea teoriei psihologice a lui Mihai Ralea, (în colaborare cu T. Herseni, S.Marcus si G. Neacsu), Rev. de Psihologie, 1965, nr. 2.
 9. Unele consideratii psihologice cu privire la randamentul în productie al femeilor muncitoare din industria de confectii, Rev. de Psihologie, 1966, nr.3
 10. Moralul în grupele de munca industriale, Rev. de Psihologie, 1969, nr. 2
 11. Organizarea muncii în colectiv, Brosura editata de Centrul de Documentare al Industriei Chimice si petroliere, 1969, nr.9
 12. Formarea profesionala, aspecte psihopedagogice.Brosura editata de Centrul de Documentare al Industriei chimice si petroliere, 1969, nr .11
 13. Relatiile conflictuale în grupele de munca, Revista de psihologie, 1970, nr. 1
 14. Aspecte psihosociale ale relatiilor dintre maistru si grupa, Revista de psihologie, 1970, nr. 2
 15. Disciplina muncii, act constient de conduita sociala, Revista Probleme Economice, 1970, nr. 5
 16. Problema promovarii si aspiratiile profesionale, Rev. de Psihologie, 1971, 3
 17. Tendinte latente de mobilitate profesionala în colectivul de ingineri din întreprindere, Rev. de Psihologie, 1972, nr.2
 18. Psihologia sociala în SUA, Rev. de Psihologie, 1973, nr.4
 19. Integrarea profesionala a femeii în stiintele Sociale si Politice din România, Ed. Academiei Române, 1974
 20. .Probleme psihosociale ale integrarii profesionale, Trv. De Psihologie, 1975, 2
 21. Factori situationali implicati în alegerea meseriei de catre adolescenti, (în colaborare cu R. Radulescu), Rev. de Psihologie, 1975, 3.
 22. Munca si aspiratiile de viata ale adolescentilor, Rev. de Pedagogie, 1976, 12
 23. Relatia dintre cunoasterea de sine si preferinte în alegerea meseriei de catre adolescenti, Rev. de Psihologie, 1976, 2.
 24. Implicatiile psihopedagogice ale modelului de profesor preferat de catre elevi, Rev. de Pedagogie, 1977, 4
 25. Motivatia pentru învatatura, distributie si efecte. Rev. de Pedagogie, 1977, 12
 26. Rolul familiei în educatia personalitatii elevului, (în colaborare cu R. Radulescu si M. Motescu) în Rev. de Psihologie, 1977, 2
 27. Motivatia de autorealizare la elevul preadolescent, (12-13 ani), (în col. cu M. Motescu), Rev. de Pedagogie, 1978, 2.
 28. Adaptarea socioscolara, în Culegere metodica a învatamântului în clasele I-IV, Bucuresti,1978
 29. Calitatea educatiei si progresul social, în Revista de Pedagogie, 1978, 9
 30. Esentaa fenomenului moral în preadolescenta, (în col. cu D. Stratilescu), Rev. de Psihologie, 1978, 3
 31. Quelques consideration psychosociales sur le randament des ouvrieres de l industrie, în Revue Roumaine des Sciences Sociales, Serie de Psychologie, 1966, 2.
 32. Social and psychosocial factors implied in adolescent vocational choice, (în col. cu R. Radulescu), Revue Roumaine desSciences sociales, Serie de Psychologie,  1977, 21
 33. Pelationship between Self-Knowledge and Ocupational Choice in Adolescents, (în col. cu R. Radulescu), Revue Roumaine des Sciences Sociales, Serie de Psychologie, 1976, 22.
 34. La motivation pour l'apprentissage,  Revue de Pedagogie, 1978.

Dupa anul 1982 mi-a fost suspendat dreptul de a mai publica, din motive politice. Abia în anul 1986 s/a revenit asupra acestei decizii

  Ca urmare am mai publicat:

 1. Atitudinea fata de valorile educatiei, Revista de Pedagogie, 1986
 2. Atitudinea fata de normele juridice,  Revista de psihologie, 1986

Dupa Revolutia din 1989 a publicat 11 articole de specialitate în revista de larga circulatie: Opinia Publica, dar si în alte reviste

Protocoale monografice efectuate si predate pe baza contractelor incheiate de Academia Romana cu diverse intreprinderi

 1. Integrarea tinerilor muncitori în întreprindere – Combinatul Chimic din Fagaras, 1971
 2. Aspecte psihosociale privind organizarea atelierului mecanic de la Schela Petroliera Boldesti. 1968
 3. Primirea noilor angajati în întreprindere. –Combinatul Chimic Fagaras, 1971
 4. Integrarea normativa - Combinatul Chimic Fagaras, 1971
 5. Integrarea femeilor în muncile industriale.- Combinatul chimic Fagaras, 1971
 6. Organizarea timpului liber al tineretului.- Combinatul Chimic Fagaras, 1971
 7. Studiu psihosocial al relatiei dintre muzee si public, (în col. cu B. Zderciuc si A. Liiceanu. Studiu elaborat în institutii  muzeale prin contract cu Consiliul Culturii, 1974
 8. Formarea opiniilor si atitudinilor prin prese pentru femei, ( în col. cu Radu Radulescu), Contract ASSP

Comunicari la reuniuni internationale si conferinte la diverse institutii in strainatate

 1. Le langage intérieur et le langage extérieur de l'enfant. Congresul de Psihologie Aplicatq, Copenhaga, 1961
 2. Les relations fonctionnelles: Comunicare la Congresul de Psihologie aplicata, Ličge, 1971
 3. The Development of women personality: Conferinta Mondialq a Populatiei, Bucuresti, 1974
 4. Youth integration in work, Comunicare la Columbia University, Depart,ent of Sociology, clasa Prof. Fischer, New York, 1972
 5. Woman's Work. Comunicare la New York University, clasa Prof. J. Waitz,1972
 6. Work Motivation, Comunicare la New York University, clasa Prof. J.Waitz, 1972
 7. Group and Organizational Effectiveness, Comunicare la Columbia University - Teaches-College, departamentul condus de Morton Deutsch., 1972
 8. Motivation and Personality, Comunicare la Department of Human Relation, clasa Prof. M. Stein, 1972
 9. Social Psychology and Social Practice, Conferinta la Institutul Jagellonian de Sociologie, Cracovia, 1975.
 10. Factors in professional integration of woman, Comunicare la Conferinta Internationalq de Psihologie socialq, Budapesta,  1974.
 11. Motivation and success, Comunicare la Conferinta Internationalq de Psihologie sociala, Weimar, 1978
 12. The determination of affective motivational set in vocational choice , Comunicare la Congresul International de psihologie, Munchen,1978

În prezent cauta sponsori pentru tiparirea lucrarilor

 1. “Drama psihologica a omului pe scena vietii”, predata la Editura Psyche
 2. “Balanta sexelor; de la principiul divin al creatiei la relativismul istoriei”

Contact

 

Click Here!
Email Login
Password

New users sign up!

   Search this site or the web  
 
  Site search Web search          powered by FreeFind

Copyright © 2000-2015 Ronline.Net. Last modified: December 21, 2015
webmaster@romania-on-line.net