[Home] [Essential Data] [General Information] [Business & Economy] [Business Guide] [Who's Who] [Hall of Fame]
[Practical Information]
[Search this Site] [Add your Site] [Send Your Comments!] [Bookmark this Page] [Site map ]


[Romanians Abroad

[Republic of Moldova]

[Hot Subjects Forum

[Exchange rates

  [Stock Exchange

  [Capital Market]

[Weather]

[Free Email]

[Vote "Romania on Line" in]

[Webmaster!]


a candle for my son!

Neculai Ontanu, Primarul Sectorului 2, Bucuresti (PSD)

Neculai Onţanu
Primarul Sectorului 2 Bucureşti

Nascut la 13 septembrie 1949, jud.Neamt

Starea civilă:  casatorit, 2 copii

Studii

 • Facultatea de Sociologie si Psihologie

 • 2007 - studii postuniversitare "Securitatea si buna guvernare", la Colegiul National de Aparare

 • doctorand la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"

 • cursuri de perfectionare

  • martie-aprilie 2001 - Conducerea administrativa, dezvoltarea economica si relatii de munca efectiva între conducerea locala si cea nationala, Agentia pentru Dezvoltare Internationala, SUA

  • martie 2001 - Promovarea activitatilor economice la nivel local, Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung

  • ianuarie 2006 - Importanta comunicarii în institutiile publice. Relatia entitatilor publice cu mass-media si cu societatea civila, SC Tema Invest SRL

  • martie 2006 - Managementul proiectelor cu finantare europeana, SVASTA BUSINESS CONSULTING

  • mai 2007 - Fonduri Europene pentru proiecte locale si transnationale în România , Welcome Eeurope SARL,  PARIS & PEGAS

  • iunie 2007 - Sesiunea de proiecte cu finantare prin instrumente structurale, Transparency International România

  • iulie 2007 - Dezvoltarea locala si serviciile publice, Institutul National de Administratie 

Activitate profesionala

 • 1968 - 1995 - Muncitor, maistru principal constructor - în domeniul constructiilor, mai precis al constructiilor de locuinte

 • 1995 -1996 - Expert parlamentar la Camera Deputatilor

 • 1996 - 2000 - Consilier General în Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 • 2000 - în prezent - Primar al Sectorului 2, Bucuresti

Participari la Congrese si Conferinte

 • 2006 - Barcelona Meeting Point 

Ordine, Diplome si Medalii

 • 26 octombrie 2001- DIPLOMA DE ONOARE - conferita de UNICEF "pentru sprijinul deosebit acordat la expozitia TU FELIX AUSTRIA"

 • DIPLOMA DE MERIT conferita de Guvernul României - Departamentul pentru Relatii Interetnice pentru sprijinul acordat în organizarea manifestarii "Saptamâna diversitatii în România" care a avut loc în perioada 6-12 mai 2003, cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii

 • 20 septembrie 2003- DIPLOMA - conferita de PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREsTI - pentru cele mai ample actiuni de conservare si reabilitare a parcurilor si zonelor verzi, în cadrul programului "BUCUREsTI, O CAPITALa CURATa"

 • 7-10 octombrie 2003 -CERTIFICATE OF APPRECIATION conferit de MINISTRY OF ADMINISTRATION AND INTERIOR for the great contribution brought to the civil protection system and towards the achievement of higher purposes in the management of the consequences of terrorist attacks, with significant consequences on society.

 • 15 octombrie 2003 -DIPLOMA JUBILIARa conferita de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti în semn de recunoastere pentru sprijinul primit si pentru deosebita colaborare TOPUL FIRMELOR DIN BUCUREsTI Editia a X a 2003

 • 14-22 decembrie 2003- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de FEDERAtIA ROMÂNa DE sAH cu ocazia Turneului InterNATIONAL de sah "Memorialul Revolutiei din Decembrie 1989"

 • DIPLOMA pentru Dezvoltarea tehnologiilor informatice în administratia publica conferita de scoala NATIONALa de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica pentru eficientizarea activitatii administratiei publice locale si îmbunatatirea relatiei -cetatean administratie prin " Informatizarea Directiei Venituri Buget Local"

 • 01 Februarie 2004 - DIPLOMA DE EXCELENta- conferita de ASOCIAtIA NATIONALa A VETERANILOR DE RaZBOI "pentru sprijinul deosebit acordat veteranilor de razboi din Filiala A.N.V.R. sector 2 Bucuresti "

 • 3 aprilie 2004 - DIPLOMA ANIVERSARA conferita de JANDARMERIA ROMÂNa "cu prilejul împlinirii a 154 de ani de la înfiintarea Jandarmeriei Române "

 • Mai 2004 - PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI - conferita de Consiliul de Conducere a Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri pentru lucrarea "Proiectul Structurii Sediului Administrativ si Consiliului Local - Primaria Sector 2 Bucuresti"

 • 02 mai 2004 - DIPLOMA conferita de BIBLIOTECA METROPOLITANa BUCUREsTI "pentru sprijinul acordat activitatii de tineret"

 • 10 mai 2004- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de LICEUL TEORETIC VICTOR BABEs "pentru sprijinul acordat la dezvoltarea institutiei Liceul Teoretic Victor Babes "

 • 2 iulie 2004- DIPLOMA DE EXCELENta- conferita de LIGA CULTURALa PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ARHIEPISCOPIA SUCEVEI sI RaDaUtILOR "pentru contributia adusa la omagierea voievodului stefan cel Mare si Sfânt, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la intrarea la cele vesnice "

 • 03 decembrie 2004- DIPLOMA DE EXCELENta- conferita de FEDERAtIA INTERNATIONALa A COMUNITatILOR EDUCATIVE "pentru implicarea deosebita în apararea si respectarea drepturilor copiilor aflati în dificultate "

 • 23 decembrie 2004- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de FEDERAtIA ROMÂNa DE sAH cu ocazia Turneului InterNATIONAL de sah "Memorialul Revolutiei din Decembrie 89" editia a IIIa

 • DIPLOMA - conferita de Federatia Româna de sah - pentru sprijinul deosebit acordat sahului

 • 4-5 aprilie 2005 - DIPLOMA DE EXCELENta - conferita de MINISTERUL ADMINISTRAtIEI sI INTERNELOR AGENtIA NATIONALa ANTIDROG pentru implicarea activa si consecventa în activitatile de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor, elevilor si tinerilor din sector, precum si pentru remarcabila contributie în organizarea Conferintei InterNATIONALe DIMENSIUNEA SPIRITUALa ÎN TERAPIA PERSOANELOR DEPENDENTE DE DROGURI07 

 • Mai 2005- DIPLOMA DE EXCELENta - conferita de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti pentru buna colaborarea cu CCIB în realizarea Concursului "VITRINA 2005-Sector 2"

 • 9 mai 2005 - DIPLOMA sI MEDALIA JUBILIARa - conferite de ASOCIAtIA NATIONALa "CULTUL EROILOR" "cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la victoria Natiunilor Unite Împotriva Coalitiei Hitleriste (1945- 9 mai 2005)"

 • 20-22 mai 2005 - DIPLOMA DE ONOARE conferita de Federatia Româna de sah - cu ocazia Jocurilor NATIONALe ale Persoanelor cu Handicap - Bucuresti 20-22 mai 2005

 • 17 iunie 2005 -DIPLOMA- conferita de MINISTERUL EDUCAtIEI sI CERCETaRII - scoala cu clasele I-VIII nr. 25 pentru "implicarea si sprijinul deosebit acordat"

 • 7-8 noiembrie 2005 - DIPLOMA DE EXCELENta- conferita de LICEUL TEORETIC " MIHAIL SADOVEANU" pentru permanenta sustinere a activitatilor didactice si interesul activ fata de preocuparile adolescentilor cu prilejul celei de-a 125 a aniversari a nasterii lui Mihail Sadoveanu.

 • Decembrie 2005 - DIPLOMA DE EXCELENta- conferita de CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINaRII pentru implicarea deosebita în problematica antidiscriminare si pentru implementarea cu succes a proiectului "LUNA NEDISCRIMINaRII ÎN SECTORUL 2"

 • 12 decembrie 2005 - DIPLOMA- conferita de MINISTERUL EDUCAtIEI sI CERCETaRII pentru parteneriatul educational "Festivalul sanselor Tale"

 • 27 ianuarie 2006 - DIPLOMA DE EXCELENta - conferita de SOCIETATEA CULTURALa FILARMONIA cu ocazia Premierei NATIONALe "Ifigenia în Aulida"

 • 3 aprilie 2006 - DIPLOMA ANIVERSARA conferita de JANDARMERIA ROMÂNa "cu prilejul împlinirii a 156 de ani de la înfiintarea Jandarmeriei Române "

 • 14 octombrie 2006 - DIPLOMA DE ONOARE - conferita de ASOCIAtIA MEDICILOR PENSIONARI DIN ROMÂNIA "SFÂNTUL LUCA" pentru " sprijinul deosebit acordat Asociatiei Medicilor Pensionari din România "Sf. Luca" "

 • 5 noiembrie 2006- DIPLOMA DE MERIT - conferita de AGENtIA NATIONALa PENTRU SPORT - "pentru contributia adusa la dezvoltarea sportului românesc în municipiul Bucuresti"

 • 1 ianuarie 2007- Cetatean al Europei - conferit de LIGA CULTURALa PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI pentru contributia adusa la promovarea europenismului, integrarea României si Bulgariei în Uniunea Europeana si sustinerea românitatii ca parte componenta a valorilor umanitatii.

 • 11 ianuarie 2007 - DIPLOMA DE EXCELENta - conferita de SOCIETATEA PENTRU ÎNVataTURA POPORULUI ROMÂN pentru sprijinul acordat la realizarea simpozionului NATIONAL "Nicolae Labis" cu prilejul aniversarii a 140 de ani de la înfiintarea Societatii pentru Învatatura Poporului Român

 • 12-14 ianuarie 2007 - DIPLOMA DE MERIT conferita de sCOALA CU CLASELE I- VIII "JOSE MARTI" ca "semn de multumire si recunostinta pentru implicarea cu profesionalism si daruire în organizarea si desfasurarea CONCURSULUI INTERJUDEtEAN DE MATEMATICa"

 • 2007 - DIPLOMA DE MERIT conferita de INSPECTORATUL PENTRU SITUAtII DE URGENta "DEALU SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCUREsTI - pentru activitatea desfasurata în serviciul comunitatii, cu ocazia "Zilei Mondiale a Protectiei Civile" 2007

 • 23-24 aprilie 2007 - DIPLOMA - conferita de LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" pentru "sprijinul acordat în derularea proiectului scolar Comenius 1 "Valorile olimpismului pentru tânarul european" si pentru organizarea activitatilor din cadrul Zilelor Olimpismului din 23-24 aprilie 2007"

 • 28 mai 2007 - Certificat de excelenta conferit de Asociatia MASTER Forum si CENTRAS pentru tenacitate, creativitate, spirit de echipa în activitatea de organizare a alegerilor Consiliului Local al Tinerilor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti în cadrul proiectului derulat în parteneriat cu Primaria si Inspectoratul scolar al Sectorului 2

 • August 2007- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de PARLAMENTUL TINERILOR "pentru deosebitul sprijin acordat membrilor Parlamentului Tinerilor Sector 2 în toate proiectele derulate de acestia si pentru initiativa de a implica tinerii din comunitate în viata sectorului

 • DIPLOMA DE ONOARE- conferita de AUTORITATEA NATIONALa PENTRU PROTECtIA CONSUMATORILOR "ca recunoastere a contributiei aduse protejarii sanatatii, sigurantei si intereselor economice ale consumatorilor"

 • 15 octombrie 2007 - DIPLOMA conferita de COMITETUL OLIMPIC sI SPORTIV ROMÂN - ACADEMIA OLIMPICa ROMÂNa în calitate de PREsEDINTE DE ONOARE AL ACADEMIEI OLIMPICE ROMÂNE -FILIALA SECT. 2

 • 29 noiembrie 2007 - DIPLOMA sI MEDALIA JUBILIARa conferite de COMITETUL DE INItIATIVa "NICOLAE BaLCESCU" , "cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la moartea lui Nicolae Balcescu"

 • 05 decembrie 2007 - ORDINUL NATIONAL "SERVICIUL CREDINCIOS" ÎN GRAD DE "CAVALER" conferit de PRESEDINTELE ROMÂNIEI domnul TRAIAN BaSESCU , "în semn de apreciere deosebita pentru devotamentul pus în slujba cetatenilor, pentru contributia personala la revigorarea culturala si spirituala a Capitalei, prin actiunile organizate pentru ca istoria noastra sa se pastreze vie în sufletele bucurestenilor"

 • 19 decembrie 2007 - "MERITUL ACADEMIC" conferit de ACADEMIA ROMÂNa, "pentru merite deosebite în promovarea si sprijinirea culturii"

 • 05 ianuarie 2008 - DIPLOMA DE ONOARE conferita de FUNDATIA INTERNATIONALa "OMENIA" , "pentru contributia la promovarea omeniei, tolerantei si reconcilierii, pentru acte umanitare si pentru ajutorul oferit Bisericii"

 • 28 februarie 2008 - DIPLOMA DE EXCELENTA conferita de INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALU SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , "pentru activitatea desfasurata în serviciul comunitatii, menita sa asigure protectia populatiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu si a factorilor de mediu, sa contracareze efectele dezastrelor naturale si tehnologice si sa initieze masuri de înlaturare a acestora"

 • 20 martie 2008 -DIPLOMA - conferita de MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI "pentru coordonarea si organizarea SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL "PROTECTIA CONSUMATORULUI ÎN ECONOMIA DE PIATA" cu tema : "EGALITATEA DE SANSE A CONSUMATORULUI DIN SPATIUL EUROPEAN ÎN PERSPECTIVA CRESTERII CALITATII VIETII SI DEZVOLTARII DURABILE" organizat cu ocazia ZILEI INTERNATIONALE A PROTECTIEI CONSUMATORULUI"

 • 15 aprilie 2008 - DIPLOMA conferita de COMANDAMENTUL NATIONAL PENTRU SECURITATEA SUMMIT-ULUI , "pentru contributia exceptionala în sprijinul Summit-ului NATO, desfasurat în Bucuresti, România, în perioada 02-04 aprilie 2008"

 • 24 aprilie 2008 - Medalie acordata de Uniunea Scriitorilor cu ocazia aniversarii centenarului, "pentru sustinerea si promovarea culturii românesti"

 • 23 iunie 2008 - Diploma de Excelenta Conferita de Fundatia Paneuropa Romania, "pentru activitatea sustinuta de promovare, protejare si sprijinire a artelor si culturii"

Activitatea politica

 • Membru al Partidului Social-Democrat (PSD)

 • Presedinte Executiv al Organizatiei PSD, Bucuresti

Adresa

 

Click Here!
Email Login
Password

New users sign up!

   Search this site or the web  
 
  Site search Web search          powered by FreeFind

Copyright © 2000-2015 Ronline.Net. Last modified: January 15, 2015
webmaster@romania-on-line.net